DOOR DEELNEMERS

Ik wil me opgeven voor de Hippo Zorg Jumping Challenge hoe doe ik dat?
Door overmaking van € 175,00 op bankrekening ING 65.85.36.249 van Hippisch Hengelo te Enschede en onder vermelding van naam deelnemer, naam paard, combinatienummer en de klasse waarin je wilt starten of via een éénmalige machtiging. Middels het inschrijfformulier is het mogelijk Zwolle International te machtigen. Als je met meerdere paarden wil meedoen moet je dus voor ieder paard apart € 175,00 overmaken onder vermelding van naam deelnemer, naam paard, combinatienummer en de klasse waarin je wilt starten. Ook is het mogelijk om je tijdens en na maar voor de eerstvolgende te rijden Hippo Zorg Jumping Challenge wedstrijd in te schrijven voor de Hippo Zorg Jumping Challenge de kosten bedragen dan € 185,- per paard. Heb je een volgende selectie gereden dan vervallen de punten van de eerdere selectiewedstrijd, mits je inschrijfgeld nog niet ontvangen is. De KNHS zal na inschrijving nagaan of je startgerechtigd bent in de opgegeven klasse. Indien de combinatie niet startgerechtigd is in de opgegeven klasse, wordt de inschrijving niet behandeld, en krijg je hiervan bericht.
Ik heb vijf startkaarten maar heb inmiddels drie paarden verkocht. Geld ik voor de Hippo Zorg Jumping Challenge nu als amateur?
Het aantal startkaarten waarmee je ingeschreven staat bij de KNHS is bepalend, ongeacht of de ruiter nog in het bezit is van de paarden.

Hoe weet ik als ruiter welke wedstrijden gelden als kwalificatiewedstrijd voor de Hippo Zorg Jumping Challenge?
De lijst van kwalificatiewedstrijden is te vinden op internet via www.zwolleinternational.nl. Verder zullen de data en concoursen waar kwalificatiewedstrijden plaatsvinden worden gepubliceerd in Paard & Sport en aangeduid met HZJC.

Hoe weet ik als ruiter op welke plaats ik sta in het tussenklassement?
Iedere vereniging moet binnen drie dagen na het verrijden van de kwalificatiewedstrijd zorgen dat de uitslagen binnen zijn bij de organisatie van de Hippo Zorg Jumping Challenge. Deze worden verwerkt in het klassement. De tussenstand is vervolgens te vinden via internet op www.zwolleinternational.nl. Alle combinaties die tot dan toe plaatsingspunten hebben verdiend staan in het tussenklassement.

Ik heb inmiddels tien voorselecties van de Hippo Zorg Jumping Challenge gereden en heb me ingeschreven voor een elfde. Wat nu?
Een combinatie mag maximaal tien keer starten tijdens concoursen die deel uitmaken van de Hippo Zorg Jumping Challenge. De elfde en eventueel volgende start leveren geen plaatsingpunten op voor het klassement. Alleen tijdens de eerste tien starts zijn er punten te verdienen voor de Hippo Zorg Jumping Challenge. De beste vijf resultaten tellen voor de plaatsing in het tussenklassement.

Als ik mij plaats voor de (halve) finale moet ik dan opnieuw inschrijfgeld betalen?
Ja. Het inschrijfgeld voor de halve finale tijdens Hippisch Hengelo en de finale tijdens Zwolle International bedraagt € 12,50.

Mijn paard is geblesseerd voor de (halve) finale. Mag ik een ander paard rijden?
Een deelnemer is gerechtigd een ander paard te starten tijdens de (halve) finale, mits dit paard in deze klasse heeft deelgenomen aan minimaal één kwalificatie wedstrijd van de Hippo Zorg Jumping Challenge zonder uitsluiting. Deze bepaling geldt alleen voor deelnemers die met meerdere paarden meedoen aan de Hippo Zorg Jumping Challenge. Tijdens de halve finale mag een deelnemer met maximaal drie paarden starten en tijdens de finale met maximaal twee paarden. Indien een paard geblesseerd is mag deze vervangen worden volgens bovenstaande regel, door een paard wat reeds ingeschreven is voor de Hippo Zorg Jumping Challenge.

Mag ik tussentijds promoveren naar een volgende klasse?
Ja. Combinaties mogen voor de halve finale maximaal één klasse promoveren. Bij promotie worden de beste drie resultaten meegenomen naar de volgende klasse. Het maximum aantal van tien kwalificatiewedstrijden blijft onverkort van kracht. Voor deelname aan de halve finale in een bepaalde klasse moet een combinatie aan minimaal 1 kwalificatiewedstrijd in de desbetreffende klasse zonder uitsluiting hebben deelgenomen. Tussen de halve finale en de finale is promoveren niet mogelijk.

DOOR VERENIGINGEN

Mogen er uitsluitend via de Hippo Zorg Jumping Challenge ingeschreven combinaties deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd?
Nee, een kwalificatiewedstrijd voor de Hippo Zorg Jumping Challenge is een normale wedstrijd waaraan iedereen mee mag doen. Aan de hoogst geplaatste 21 combinaties worden plaatsingspunten toegekend, als deze deelnemers tenminste zijn ingeschreven voor de Hippo Zorg Jumping Challenge. Als een bij de eerste 21 deelnemers geëindigde combinatie niet is ingeschreven voor de Hippo Zorg Jumping Challenge, dan vervallen deze plaatsingspunten.

Welke voordelen hebben wij als vereniging als we onze wedstrijden opgeven als kwalificatiewedstrijden voor de Hippo Zorg Jumping Challenge?
Ten eerste kun je als vereniging meer deelnemers verwachten. De combinaties die zich op hebben gegeven voor de Hippo Zorg Jumping Challenge moeten punten halen en zullen dus zoveel mogelijk inschrijven voor wedstrijden die punten opleveren voor de Hippo Zorg Jumping Challenge. Ten tweede ontvang je als vereniging een statiedeken voor elke georganiseerde klasse (maximaal 4) en ontvangt de vereniging per nieuw ingeschreven Hippo Zorg Jumping Challenge deelnemer € 15,-. Ook de verenigingen die geen Hippo Zorg Jumping Challenge selectiewedstrijd organiseren ontvangen € 15,- per nieuw ingeschreven deelnemer. De inschrijvingen van deelnemers via een vereniging kunnen worden opgestuurd naar Zwolle International en deze zal zorg dragen voor betaling.

Welke nadelen hebben wij als vereniging als we onze wedstrijden opgeven als kwalificatiewedstrijden voor de Hippo Zorg Jumping Challenge?
Echte nadelen zijn er niet. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de complete uitslagen van de kwalificatiewedstrijden van de Hippo Zorg Jumping Challenge binnen drie dagen na de wedstrijd per fax, post of e-mail in een Excel- of soortgelijk bestand moeten zijn ontvangen door de organisatie van de Hippo Zorg Jumping Challenge. Verder moet de statiedeken voor iedere klasse worden uitgereikt, moeten de speakerteksten van de sponsor en de Hippo Zorg Jumping Challenge worden omgeroepen en moet, als een programmaboekje wordt gemaakt, een kant en klaar aangeleverde advertentie van de Hippo Zorg Jumping Challenge worden geplaatst.

Wat gebeurt er met het inschrijfgeld voor de vereniging?
Iedere deelnemer moet zijn gebruikelijke inschrijfgeld aan de vereniging betalen voor deelname aan de wedstrijd. Het inschrijfgeld voor de Hippo Zorg Jumping Challenge staat daar geheel los van.

Als vereniging organiseren wij uitsluitend een Z-wedstrijd. Komen wij nu wel in aanmerking voor een kwalificatiewedstrijd?
Nee. Een vereniging dient minimaal 2 klassen te organiseren om in aanmerking te komen als selectiewedstrijd. Wel geldt in alle gevallen dat de rubrieken een klassiek met barrage voor punten moet zijn.

Wij organiseren een L-wedstrijd waarin we ruim honderd starts hebben. We laten deze klasse dus in twee groepen verrijden. Hoe gaat de puntenverdeling nu in zijn werking?
Als er twee groepen zijn worden ook twee keer plaatsingspunten toegekend. Dat betekent dat de winnaars van beide groepen 25 plaatsingspunten krijgen voor de Hippo Zorg Jumping Challenge, de nummers twee 20 plaatsingspunten etc. Dit betekent wel dat bij meer groepen in één klasse nog steeds één deken wordt uitgereikt. De door de Hippo Zorg Jumping Challenge toegestuurde deken moet naar eigen keuze door de organisatie aan één van beide winnaars worden uitgereikt. Een suggestie is om dat te doen aan de groep met de eerste 50 inschrijvingen, maar er kan ook een ander criterium gelden.

Als we ons als vereniging aanmelden als kwalificatiewedstrijd hoe gaat een en ander dan verder in zijn werk?
Na het faxen of toesturen van het bijgevoegde antwoordformulier ontvangt u enkele weken voor aanvang van het evenement een informatiepakket. U ontvangt bericht of uw aanmelding geaccepteerd is of niet. De dekens, speakerteksten en advertentie zijn in het pakket ingevoegd, evenals informatie die verder van belang is.